Utilizing spruce hemicelluloses - the first step : controlled extraction with hot water

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Jussi V. Rissanen
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2015
ISBN: 978-952-12-3318-0
eISBN: 978-952-12-3319-7

Senast uppdaterad 2020-13-07 vid 03:43