Att forska i praktikhandledning i lärarstudierna

D2 Article in a professional book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Renata Svedlin
Editors: Olli-Pekka Salo, Sanna Isopahkala, Helena Ruuska
Publisher: Jyväskylän yliopisto, e-Norssi verkosto
Publication year: 2017
Publisher: Jyväskylän yliopisto
Book title: Harjoittelukoulut opettajankoulutusta kehittämässä : Suomen harjoittelukoulujen julkaisu 2017
Start page: 76
End page: 83
ISBN: 978-951-39-7121-2
eISSN: ISBN 978-951-39-7122-9 (verkkojulkaisu)


Abstract

Artikeln presenterar det nordiska forsknings- och utvecklingsprojektet ProV, professionell utveckling genom vejledning (sv: handledning) som genomförts mellan tre orter belägna i Norge, Sverige och Finland. I Finland har Åbo akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier och ämnesgruppen inom Tillämpad pedagogik samt Vasa övningsskola utgjort samarbetspartner. Det nordiska projektet har utgjort utgångspunkt för forskningsprojekt om handledning inom lärarutbildningen och erfarenheter av att arbeta med dels en teacher self-study inriktning, med inslag av autoetnografiska metoder, och dels på organisationsnivå arbete med inslag av metoder för en kunskapsgenererande organisation. Texten ger exempel på utvecklingsarbete i samverkan mellan en pedagogisk forskningsmiljö och övningsskola/fältskolor som verksamhetsmiljö


Keywords

Harjoittelukoulut opettajankoulutusta kehittämässä

Last updated on 2020-07-07 at 06:35