Att forska i praktikhandledning i lärarstudierna

D2 Artikel i en professionell bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Renata Svedlin
Redaktörer: Olli-Pekka Salo, Sanna Isopahkala, Helena Ruuska
Förläggare: Jyväskylän yliopisto, e-Norssi verkosto
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Jyväskylän yliopisto
Moderpublikationens namn: Harjoittelukoulut opettajankoulutusta kehittämässä : Suomen harjoittelukoulujen julkaisu 2017
Artikelns första sida, sidnummer: 76
Artikelns sista sida, sidnummer: 83
ISBN: 978-951-39-7121-2
eISSN: ISBN 978-951-39-7122-9 (verkkojulkaisu)


Abstrakt

Artikeln presenterar det nordiska forsknings- och utvecklingsprojektet ProV, professionell utveckling genom vejledning (sv: handledning) som genomförts mellan tre orter belägna i Norge, Sverige och Finland. I Finland har Åbo akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier och ämnesgruppen inom Tillämpad pedagogik samt Vasa övningsskola utgjort samarbetspartner. Det nordiska projektet har utgjort utgångspunkt för forskningsprojekt om handledning inom lärarutbildningen och erfarenheter av att arbeta med dels en teacher self-study inriktning, med inslag av autoetnografiska metoder, och dels på organisationsnivå arbete med inslag av metoder för en kunskapsgenererande organisation. Texten ger exempel på utvecklingsarbete i samverkan mellan en pedagogisk forskningsmiljö och övningsskola/fältskolor som verksamhetsmiljö


Nyckelord

Harjoittelukoulut opettajankoulutusta kehittämässä

Senast uppdaterad 2020-13-07 vid 06:39