XPS and SEM study of calcite bearing rock powders in the case of reactivity measurement with HCl solution

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lauri Järvinen, Jarkko Albert Leiro, Frej Bjondahl, Claudio Carletti, Olav Eklund
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: Surface and Interface Analysis
Volym: 44
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 519
Artikelns sista sida, sidnummer: 528


Dokument


Senast uppdaterad 2020-24-02 vid 03:26