Att skriva sig över språkgränserna. Flerspråkighet i Jac. Ahrenbergs och Elmer Diktonius prosa

E1 Populär artikel, tidningsartikel


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Julia Tidigs
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Källan
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 15
Artikelns sista sida, sidnummer: 19

Senast uppdaterad 2020-12-07 vid 06:25