Systems thinking, spirituality and wisdom: Perspectives on Ken Wilber

C2 Redigerat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Matti Kamppinen, J P Jakonen, Ruth Illman
Förlagsort: Turku
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Donner Institute for Research in Religious and Cultural History
Seriens namn: Approaching Religion
Volym: 5/2
ISSN: 1799-3121


Nyckelord

Comparative Study of Religion, kognitiv religionsvetenskap, methodology in the study of religions, Religion

Senast uppdaterad 2020-26-05 vid 04:59