The Unbearable Complexity of Documenting Intellectual Processes: Paradata and Virtual Cultural Heritage Visualisation

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Huvila Isto
Publiceringsår: 2012
Tidskrift: Human IT
Volym: 12
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 97
Artikelns sista sida, sidnummer: 110
eISSN: 1402-151X

Senast uppdaterad 2020-09-07 vid 05:30