Design and evaluation of web interface signs to web usability: a semiotic framework

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Muhammad Nazrul Islam
Förläggare: TUCS
Förlagsort: Åbo akademi University
Publiceringsår: 2014
ISBN: 978-952-12-3116-2

Senast uppdaterad 2020-28-05 vid 05:34