Lingua Latina in historia Russiae

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Larisa Mokroborodova
Förläggare: Societas Latina
Förlagsort: Saarbrücken
Publiceringsår: 1994
Tidskrift: Vox latina
Nummer: 30
Artikelns första sida, sidnummer: 553
Artikelns sista sida, sidnummer: 566

Senast uppdaterad 2020-05-06 vid 05:13