Understanding School Principals´ Leadership

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Siv Saarukka
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Vasa
Publiceringsår: 2017
ISBN: 978-952-12-3568-9
eISBN: 978-952-12-3569-6

Senast uppdaterad 2019-06-12 vid 05:49