Åland as a special case: from monolith to diverse?

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Atina Nihtinen
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Journal of Northern Studies
Volym: 11
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 49
Artikelns sista sida, sidnummer: 65

Senast uppdaterad 2020-31-03 vid 05:08