Finsk Tidskrift 140 år. Hågkomster och synpunkter

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Dag Anckar
Förläggare: Föreningen Granskaren
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Finsk tidskrift
Volym: 2017
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 33
Artikelns sista sida, sidnummer: 43

Senast uppdaterad 2020-26-01 vid 02:59