On first exit times and their means for Brownian bridges

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Christel Geiss, Antti Luoto, Paavo Salminen.
Förläggare: arXiv:1711.06107
Publiceringsår: 2017

Senast uppdaterad 2020-21-02 vid 02:52

Dela länk