On exponential functionals of processes with independent increments

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Paavo Salminen, Lioudmila Vostrikova
Förläggare: ArXiv 1610.08732
Publiceringsår: 2016
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 31

Senast uppdaterad 2020-23-01 vid 03:13