On optimal stopping of multidimensional diffusions.

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Sören Christensen, Fabian Crocce, Ernesto Mordecki, Paavo Salminen
Förläggare: ArXiv
Publiceringsår: 2016

Senast uppdaterad 2020-19-01 vid 03:42