Finland Report

D2 Artikel i en professionell bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Dag Anckar, Christoph Oberst, Detlef Jahn
Redaktörer: Bertelsmann Stiftung
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Bertelsmann Stiftung
Moderpublikationens namn: Policy Performance and Governance Capacities in the OECD and EU
Seriens namn: Sustainable Governance Indicators 2017
Artikelns första sida, sidnummer: 1
Artikelns sista sida, sidnummer: 40

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 06:03