Indirekt produktskada, direkt förlust eller särskild utfästelse? Kommentar till köplagsfallet HD 2017:74

B1 Non-refereed journal articles


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Björn Sandvik
Publication year: 2018
Journal: Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
Volume number: 133
Issue number: 4
Start page: 961
End page: 975

Last updated on 2020-15-08 at 05:41