Prejudikat som ska, bör, kan och inte kan beaktas

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Björn Sandvik
Redaktörer: Jan Kleineman
Förlagsort: Stockholm
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Jure
Moderpublikationens namn: Nordiska förmögenhetsrättsdagarna
Seriens namn: Stockholm Centre for Commercial Law
Nummer i serien: 29
Artikelns första sida, sidnummer: 221
Artikelns sista sida, sidnummer: 233
ISBN: 978-91-7223-706-3
ISSN: 1651-8918

Senast uppdaterad 2019-19-11 vid 03:45