Minnenas stad ; Rec. av "Muistin kaupunki : tulkintoja kaupungista muistin ja muistamisen paikkana" / (toimittaneet Katri Lento & Pia Olsson)

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Lillbroända-Annala Sanna
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Budkavlen
Nummer: 93
Artikelns första sida, sidnummer: 111
Artikelns sista sida, sidnummer: 111

Senast uppdaterad 2020-28-02 vid 02:00