Arvonalentumistestauksen raportointi parantunut

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Joona Kyyrö
Förläggare: oy Tase-Balns
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Balanssi
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 34
Artikelns sista sida, sidnummer: 37

Senast uppdaterad 2020-02-04 vid 08:33