Paraniko tiintarkastuksen laatu maallikkotarkastuksen loputtua?

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gullkvist Benita, Eriksson Paula
Förläggare: Oy Tase-Balans
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Balanssi
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 52
Artikelns sista sida, sidnummer: 53

Senast uppdaterad 2020-25-05 vid 03:37