Kristinuskon ja juutalaisuuden suhteet tänään

D1 Artikel i en facktidskrift


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pekka Lindqvist
Förläggare: Suomen uskonnonopettajain liitto ry.
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Synsygus
Volym: 1/18
Artikelns första sida, sidnummer: 9
Artikelns sista sida, sidnummer: 11


Nyckelord

inter-religious dialogue

Senast uppdaterad 2020-31-03 vid 04:22