Medborgare, brukare av välfärd eller klient?: en jämförande studie om brukarens inflytande mellan en kommun, ett assistansbolag och ett brukarkooperativ som utför personlig assistans

G3 Licentiatavhandling


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna Westin
Förläggare: Åbo Akademi
Publiceringsår: 2014
Antal sidor: 187

Senast uppdaterad 2019-12-11 vid 05:55