Some reformulations for the quadratic assignment problem

G5 Doktorsavhandling (artikel)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Axel Nyberg
Förläggare: Åbo Akademi University
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2014
ISBN: 978-952-12-3019-6


Nyckelord

Combinatorial optimization, Quadratic Assignment Problem

Senast uppdaterad 2020-23-02 vid 04:06