Suomen kansainväliset liikennealan sopimukset: Sopimusten voimaansaattamisen ja EU-lainsäädännön täytäntöönpanon kehittäminen

D4 Published development or research report or study


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Sundelin Oskar;, Suksi Markku, Ringbom Henrik
Publisher: Liikenne- ja viestintäministeriö
Place: Helsinki
Publication year: 2016
Start page: 1
End page: 69
eISBN: 978-9 52-2 43-4 84-5


Abstract

Kansainvälisten liikennealan velvoitteiden voimaansaattamismenettelyt ja EU-säädösten
täytäntöönpanomenettelyt ovat Suomessa monimuotoisia ja aikaa vieviä. Liikennealan kansainväliset
velvoitteet ovat usein teknisluonteisia ja niiden määräyksiä muutetaan säännöllisesti ja lyhyin aikavälein.
Etenkin kansainvälisten velvoitteiden muutosten hyväksyminen ja voimaansaattaminen aiheuttaa ongelmia
lainvalmistelussa. Perustuslain säännökset lainsäädännön alasta, lainsäädäntövallasta ja sopimuksentekovallasta rajaa
vat mahdollisuuksia hyväksyä ja saattaa voimaan muutoksia kansainvälisiin velvoitteisiin ilman eduskunnan
lainsäädäntötoimia. Säännökset lainsäädännön alasta ja lainsäädäntövallasta rajaavat myös
mahdollisuuksia panna täytäntöön EU-säädöksiä ilman eduskunnan osallistumista
täytäntöönpanomenettelyyn lainsäädäntötoimin.
Selvityksessä on tutkittu nykyisiä kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattamismenettelyjä ja EU-säädösten täytäntöönpanomenettelyjä sekä perustuslakivaliokunnan lausuntokäytäntöä. Selvityksessä on myös vertailtu Ruotsin, Norjan ja Tanskan voimaansaattamismenetelmiä. Tutkimuksen perusteella esitetään johtopäätöksiä siitä, miten kansainvälisten liikennealan velvoitteiden voimaansaattamismenettelyjä ja EU-säädösten täytäntöönpanomenettelyjä voitaisiin kehittää. Ehdotetut
toimenpiteet koskevat rinnakkaissääntelyn vähentämistä, norminantovallan delegoinnin lisäämistä,
lainsäädännön alan määrittelyn kaventamista sekä sopimuksentekovallan siirtämistä.

Last updated on 2020-21-09 at 06:01