Bildbeskrivning, berättelse och reflektion – texttyper och skrivdiskurser i en komplex skrivuppgift

D2 Artikel i en professionell bok


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anders Westerlund
Redaktörer: Chris Silverström
Förläggare: Nationella centret för utbildningsutvärdering
Förlagsort: Helsingfors
Publiceringsår: 2015
Moderpublikationens namn: Fokus på finlandssvenska elevtexter : tankar om texter i modersmål och litteratur skrivna i årskurs 9 år 2014
Seriens namn: Publikationer
Nummer i serien: 19:2015
Artikelns första sida, sidnummer: 54
Artikelns sista sida, sidnummer: 67
eISBN: 978-952-206-306-9
ISSN: 2342-4176

Senast uppdaterad 2020-24-05 vid 06:09