Bildbeskrivning, berättelse och reflektion – texttyper och skrivdiskurser i en komplex skrivuppgift

D2 Article in a professional book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Anders Westerlund
Editors: Chris Silverström
Publisher: Nationella centret för utbildningsutvärdering
Place: Helsingfors
Publication year: 2015
Book title: Fokus på finlandssvenska elevtexter : tankar om texter i modersmål och litteratur skrivna i årskurs 9 år 2014
Title of series: Publikationer
Number in series: 19:2015
Start page: 54
End page: 67
eISBN: 978-952-206-306-9
ISSN: 2342-4176

Last updated on 2020-06-07 at 04:40