Krig och litteratur

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Claes Ahlund
Publiceringsår: 2011
Tidskrift: Finsk tidskrift
Volym: 5-6
Artikelns första sida, sidnummer: 287
Artikelns sista sida, sidnummer: 293

Senast uppdaterad 2019-16-10 vid 02:59