Academic Vocabulary and Readability in EFL Theses

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Signe-Anita Lindgrén
Redaktörer: Päivi Pietilä, Katalin Doró, Renata Pípalová
Förlagsort: Newcastle upon Tyne
Publiceringsår: 2015
Förläggare: Cambridge scholars publishing
Moderpublikationens namn: Lexical Issues in L2 Writing
Artikelns första sida, sidnummer: 155
Artikelns sista sida, sidnummer: 176
ISBN: 978-1-4438-8022-0


Nyckelord

academic writing, advanced EFL writing, BATMAT Corpus, learner corpus, RANGE, readability, thesis, vocabulary lists

Senast uppdaterad 2020-06-08 vid 07:29