Iron oxide nanoparticles supported on NH2-and COOH-functionalized SBA-15

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ivanov, L; Rosenholm, J;Tsoncheva, T; Lindén, M; Paneva, D; Mitov, I
Förläggare: Springer Netherlands
Publiceringsår: 2008
Tidskrift: Reaction Kinetics and Catalysis Letters
Volym: 95
Nummer: 2
Artikelns första sida, sidnummer: 329
Artikelns sista sida, sidnummer: 336

Senast uppdaterad 2019-23-10 vid 03:24