Vetenskapen och offentligheten. Konstruktionen av akademisk auktoritet som offentligt och personligt projekt hos Severin Johansson och Alma Söderhjelm

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pia Maria Ahlbäck
Redaktörer: Anders Ahlbäck, Henry Nygård
Förlagsort: Åbo
Publiceringsår: 2018
Förläggare: Åbo Akademis förlag
Moderpublikationens namn: Åbo Akademi och samhället : perspektiv på växelverkan mellan samhällsförändring och universitet, 1918-2018
ISBN: 978-951-765-883-6

Senast uppdaterad 2020-01-06 vid 03:04