Vetenskapen och offentligheten. Konstruktionen av akademisk auktoritet som offentligt och personligt projekt hos Severin Johansson och Alma Söderhjelm

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Pia Maria Ahlbäck
Editors: Anders Ahlbäck, Henry Nygård
Place: Åbo
Publication year: 2018
Publisher: Åbo Akademis förlag
Book title: Åbo Akademi och samhället : perspektiv på växelverkan mellan samhällsförändring och universitet, 1918-2018
ISBN: 978-951-765-883-6

Last updated on 2020-24-02 at 05:18