OWAD operators in Type-2 fuzzy ontologies

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Mezei József, Wikström Robin
Publiceringsår: 2013
Förläggare: IEEE
Moderpublikationens namn: IFSA World Congress and NAFIPS Annual Meeting (IFSA/NAFIPS), 2013 Joint
Artikelns första sida, sidnummer: 848
Artikelns sista sida, sidnummer: 853

Senast uppdaterad 2020-26-02 vid 06:15