Public Enterprises - Objectives and Performances

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johan Willner, Sonja Grönblom
Förläggare: Department of Economics, Management and Quantitative Methods, Università degli Studi di Milano.
Förlagsort: Milano. Italy
Publiceringsår: 2017

Senast uppdaterad 2020-03-04 vid 05:43