Jitsuzai no hateshinai kaiki – Kouchiku-ron to saikin no rekishi no yokkyu ni tsuite

A3 Book section, Chapters in research books


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Kalle Pihlainen
Editors: Michihiro Okamoto, Toru Kashima, Takahiko Hasegawa, Ken’ichiro Watanabe
Place: Tokyo
Publication year: 2015
Publisher: Ochanomizu Shobo
Book title: Rekishi wo utsu: Gengo-ron teki tenkai – Bunka-shi – Paburikku hisutori – Nashonaru hisutori
Start page: 186
End page: 209
ISBN: 9784275020222

Last updated on 2020-12-07 at 04:51