Liberalization and regulation of public utility sectors: theories and practice

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tom Björkroth, Sonja Grönblom, Johan Willner
Redaktörer: Patrizio Bianchi, Sandrine Labory
Förlagsort: Cheltenham (UK), Northampton (USA)
Publiceringsår: 2006
Förläggare: Edward Elgar
Moderpublikationens namn: International Handbook on Industrial Policy
Artikelns första sida, sidnummer: 180
Artikelns sista sida, sidnummer: 197
ISBN: 9781843768364
eISBN: 978 1 84720 154 6

Senast uppdaterad 2020-11-08 vid 06:36