Using student voice research to understand and improve musical learning

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pamela Burnard, Cecilia Björk
Redaktörer: John Finney, Chris Harrison
Förlagsort: Solihull
Publiceringsår: 2010
Förläggare: NAME/National Association of Music Educators
Moderpublikationens namn: Whose music education is it? The role of the student voice
Artikelns första sida, sidnummer: 24
Artikelns sista sida, sidnummer: 32
ISBN: 978-0-9566545-0-2


Senast uppdaterad 2020-05-04 vid 07:16