Music and arts teachers, embodiment, and the challenges of constructivism. Questions from a panel discussion

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Cecilia Björk
Förläggare: Sibelius-Akatemia
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Musiikkikasvatus
Tidskriftsakronym: FJME
Volym: 20
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 139
Artikelns sista sida, sidnummer: 141
eISSN: 2342-1150

Senast uppdaterad 2020-24-02 vid 05:04