Ett viktigt blottläggande. [Recension av] Oula Silvennoinen, Marko Tikka & Aapo Roselius, Suomalaiset fasistit. Mustan sarastuksen airuet

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ann-Catrin Östman
Förläggare: Historiska föreningen
Förlagsort: Historiska föreningen
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Historisk tidskrift för Finland
Volym: 102
Nummer: 1
Artikelns första sida, sidnummer: 155
Artikelns sista sida, sidnummer: 158
eISSN: 2343-2888


Senast uppdaterad 2020-28-02 vid 06:49