Development of Collaborative Learning and Entrepreneurial Climate – Ten Years of ICT Showroom.

A4 Konferenspublikationer


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Janne Roslöf, Jerker Björkqvist, Seppo Virtanen
Redaktörer: Robert Brennan, Kristina Edström, Ron Hugo, Janne Roslöf, Robert Songer & Daniel Spooner
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Proceedings of the International CDIO Conference
Förläggare: University of Calgary
Moderpublikationens namn: The 13th International CDIO Conference - Proceedings- Full Papers
Artikelns första sida, sidnummer: 424
Artikelns sista sida, sidnummer: 434
eISBN: 978-0-88953-399-8
ISSN: 2002-1593


Senast uppdaterad 2020-22-09 vid 06:21