Mina år vid BSS: Pedagogiskt var skolan 50 år före sin tid!

D2 Article in a professional book


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Ria Heilä-Ylikallio
Publisher: Björneborgs svenska samskola
Publication year: 2017
Publisher: Björneborgs svenska samskola
Book title: Björneborgs svenska samskola 1892-2017
ISBN: 978-952-93-9168-4

Last updated on 2020-06-07 at 03:00