A systematic mapping of nordic gambling research 2000–2015: current status and suggested future directions

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Johanna Nordmyr, Anna K. Forsman
Förläggare: Taylor & Francis
Publiceringsår: 2018
Tidskrift: Addiction Research and Theory
Volym: 26
Nummer: 5
Artikelns första sida, sidnummer: 339
Artikelns sista sida, sidnummer: 348
eISSN: 1476-7392


Nyckelord

Nordic countries, Scoping review

Senast uppdaterad 2020-29-05 vid 05:01