Digitala dimensioner – DiDiDi vid Vasa övningsskola i tio år!

D6 Redigerat yrkesinriktat verk


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ulla Granfors, Elisabet Backlund-Kärjenmäki, Sandra Bernas, Katrina Åkerholm, Andreas Sundstedt, Jan Alin, Fred Holmsten, Anna Wulff, Charlotta Hilli, Minna Rimpilä, Hannah Kaihovirta, Ann-Louise Holmgren, Moja Ladvelin, Hans-Olof Lithén, Johan Vikström, Kasper Hiltunen, Mia Porko-Hudd, Ria Heilä-Ylikallio
Redaktörer: Elisabeth Backlund-Kärjenmäki, Ulla Granfors, Ria Heilä-Ylikallio
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Seriens namn: Dokumentation från Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Nummer i serien: 8
ISBN: 978-952-12-3573-3
eISBN: 978-952-12-3574-0
ISSN: 2343-2802

Senast uppdaterad 2020-19-01 vid 03:06