Rektorsberättelser, lärarberättelser, fortbildningsberättelser och forskarberättelser om digital pedagogik

B2 Book section


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Ria Heilä-Ylikallio
Editors: Elisabet Backlund-Kärjenmäki, Ulla Granfors, Ria Heilä-Ylikallio
Publication year: 2017
Publisher: Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Book title: Digitala dimensioner – DiDiDi vid Vasa övningsskola i 10 år!
Title of series: Dokumentation från Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Number in series: 8
Start page: 117
End page: 131
ISBN: 978-952-12-3573-3
eISBN: 978-952-12-3574-0
ISSN: 2343-2802


Last updated on 2020-01-10 at 04:07