Rektorsberättelser, lärarberättelser, fortbildningsberättelser och forskarberättelser om digital pedagogik

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Ria Heilä-Ylikallio
Redaktörer: Elisabet Backlund-Kärjenmäki, Ulla Granfors, Ria Heilä-Ylikallio
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Moderpublikationens namn: Digitala dimensioner – DiDiDi vid Vasa övningsskola i 10 år!
Seriens namn: Dokumentation från Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
Nummer i serien: 8
Artikelns första sida, sidnummer: 117
Artikelns sista sida, sidnummer: 131
ISBN: 978-952-12-3573-3
eISBN: 978-952-12-3574-0
ISSN: 2343-2802


Senast uppdaterad 2020-24-09 vid 06:24