En inblick i modersmålsdidaktisk forskning på 2000-talet i Finland

A1 Journal article (refereed)


Internal Authors/Editors


Publication Details

List of Authors: Kaisu Rättyä, Ria Heilä-Ylikallio, Liisa Tainio
Publication year: 2017
Journal: Ainedidaktisia tutkimuksia
Volume number: 12
Start page: 249
End page: 266
eISSN: 1799-960X


Abstract


Artikeln ger en inblick i modersmålsdidaktisk forskning
på 2000-talet i Finland. Med modersmålsdidaktik avses här både finska och
svenska som första språk (L1) med skolrelevans. Artikeln närmar sig området via
vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar enligt urvalskriterier som
utarbetats av Holmberg och Nordenstam (2016). Genom innehållsanalys av 14
artiklar i serien Ämnesdidaktisk forskning (Ainedidaktisia tutkimuksia) och 26
doktorsavhandlingar publicerade vid Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet
och Åbo Akademi synliggörs vilka forskningsfrågor och -områden som har varit
aktuella i den modersmålsdidaktiska forskningen under åren 2000–2016. Analysen
utgör en delstudie i en pågående nordisk kartläggning av modersmålsdidaktisk
forskning och längrefram kommer materialet att relateras till samtliga
universitet i Finland och den nordiska kartläggningen. I artikeln tillämpas
Pamela Grossmans teoretiska modell för ämnesdidaktisk kunskap. Resultaten visar
att denna del av den finländska modersmålsdidaktiska forskningen på 2000-talet
har fokuserat på läs- och skrivpedagogik, metaspråket i grammatikdidaktik, dramapedagogik
och litteraturundervisning, medan läromedels- och läroplansanalyser har varit
frånvarande.
Last updated on 2019-17-10 at 04:20