Promoting mental wellbeing among older people: technology-based interventions

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Anna K. Forsman, Johanna Nordmyr, Tihana Matosevic, A-La Park, Kristian Wahlbeck, David McDaid
Förläggare: Oxford University Press
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Health Promotion International
eISSN: 1460-2245


Nyckelord

intervention program, mental wellbeing, older adults, systematic review

Senast uppdaterad 2020-03-06 vid 06:09