Luterilaisen kirkon tie valtiokirkosta kansankirkoksi 1817-1917. Den lutherska kyrkans väg från statskyrka till folkkyrka 1817-1917

B2 Bokavsnitt


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Gustav Björkstrand
Redaktörer: Jussi Nuorteva, Päivi Happonen, John Strömberg
Publiceringsår: 2017
Förläggare: Kansallisarkisto, Kansallisarkisto
Moderpublikationens namn: Pro Finlandia : Suomen tie itsenäisyyteen = Finlands väg till självständighet. 4, Näkökulma: Venäjä, Puola, Viro, Latvia ja Liettua = Synvinkel: Ryssland, Polen, Estland, Lettland och Litauen
Seriens namn: Arkistolaitoksen toimituksia
Nummer i serien: 18:4
Artikelns första sida, sidnummer: 107
Artikelns sista sida, sidnummer: 117
ISBN: 978-951-37-7306-9
ISSN: 1795-9683

Senast uppdaterad 2020-30-05 vid 06:31

Dela länk