Reforma finske javne uprave

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Pekka Kettunen
Förläggare: Fakultet politickih znanosti
Publiceringsår: 2017
Tidskrift: Politicke Analize
Volym: 7
Nummer: 29
Artikelns första sida, sidnummer: 34
Artikelns sista sida, sidnummer: 38
eISSN: 1847-4977


Nyckelord

Public sector organisations

Senast uppdaterad 2020-25-05 vid 03:58