Narratiivin retket

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar


Interna författare/redaktörer


Publikationens författare: Tuija Hovi
Förläggare: Suomen Kansantietouden Tutkijain Seura ry
Publiceringsår: 2014
Tidskrift: Elore
Nummer: 1
eISSN: 1456-3010


Abstrakt

A book review of Mari Hatavara, Lars-Christer Hydén and Matti Hyvärinen (Eds), The Travelling Concepts of Narrative. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. 2013


Nyckelord

Narrative approach

Senast uppdaterad 2020-21-09 vid 06:05